Ammattiosaston vaalit kaudelle 1.1.2023-31.12.2025

27.10.2022

AMMATTIOSASTON VAALIT KAUDELLE 1.1.2023-31.12.2025
Ammattiosaston hallituksen 3-vuotinen toimikausi päättyy vuoden vaihteessa. Ammattiosastolla on edessä puheenjohtajan ja hallituksen valitseminen. Nyt valittavan puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on 3 vuotinen 1.1.2023-31.12.2025. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa 25.11.2022.
ÄÄNIOIKEUS
Äänioikeutettuja ovat Tehy ry:n ammattiosaston jäsenet, jotka ovat läsnä ammattiosaston syyskokouksessa ja jotka ovat suorittaneet heille säädetyn liittomaksun ja jäsenmaksun. Kullakin äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni eikä valtakirjaa käyttäen voi äänestää toisen puolesta.
VAALIKELPOISUUS
Vaalikelpoinen eli oikeutettu asettumaan ehdokkaaksi on Tehy ry:n ammattiosaston jäsen, joka on suorittanut liittomaksun ja jäsenmaksun.
Voit halutessasi tarkistaa äänioikeutesi ja vaalikelpoisuutesi  Tehyn jäsensivuilta.
EHDOKKAAN ASETTAMINEN JA EHDOKASASIAKIRJA
Vaaliin osallistuvan on täytettävä ehdokasasiakirja.
Ehdokasasiakirjassa on mainittava ehdokkaan nimi, jäsennumero, työpaikkatiedot ja yhteystiedot. Ehdokasasiakirjassa tulee olla ehdokkaaksi asettuvan allekirjoitus. Valmiita ehdokasasiakirjoja jaetaan eri toimipisteisiin.  Voit ehdottaa itse itseäsi hallitukseen. Muistathan allekirjoittaa ehdokasasiakirjan.
Ehdokasasiakirja  tulee toimittaa ammattiosaston vaalilautakunnalle viimeistään  6.11.2022  klo 16 mennessä. Ehdokasasettelu alkaa 25.10.2022 alkaen ja päättyy siis 6.11.2022.
PUHEENJOHTAJAN VAALIT
Puheenjohtaja vaalit käydään ennen hallituksen vaalia ammattiosaston syyskokouksessa .
Puheenjohtajavaalissa ehdokkaat asetetaan ja valitaan aina kokouksessa. Jos vaaleissa on vain yksi ehdokas, hänet valitaan suoraan puheenjohtajaksi.
Jos ehdokkaita on kaksi, enemmän ääniä saanut valitaan.
Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, käydään kaksivaiheinen vaali, jolloin ensimmäisessä vaalissa mukana ovat kaikki ehdokkaat. Jos joku heistä saa enemmän kuin puolet äänistä, hänet valitaan. Jos ehdokkaista  kukaan ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan uusi äänestys. Siinä mukana on ensimmäisessä vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Näistä eniten ääniä saanut tulee valituksi. Tasatuloksissa ratkaisee arpa.
Jos puheenjohtaja on ehdolla ammattiosaston hallituksen vaaleissa, hänen ehdokkuus poistetaan hallituksen vaaleista.
AMMATTIOSASTON HALLITUKSEN VAALIT
Ammattiosaston hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä. Jos ehdokkaita on asetettu yhtä paljon kuin täytettäviä paikkoja, todetaan ehdokaslistassa olevien ehdokkaiden tulleen valituksi. Ehdokas voi ilmaista halunsa asettua varajäsenvaaliehdokkaaksi.
Jos ehdokkaita on vähemmän kuin täytettyjä paikkoja, kokouksessa voidaan täydentää ehdokasasettelua. Vaali käydään kaikkien asetettujen ehdokkaiden kesken.
Jos ehdokkaita on asetettu enemmän kuin on täytettäviä paikkoja, suoritetaan vaalit äänestyslippuja käyttäen.
Kokouksen yhteydessä ei valita muita ammattiosaston tehtävien haltijoita. Varapuheenjohtaja ja muut tehtävien haltijat valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Vaaleihin liittyviä kysymyksiä voi laittaa s-postiosoitteeseen ao812@tehy.net tai  soittaa ammattiosaston  0400 334 812 tai ottaa yhteyttä vaalilautakunnan jäseniin (Pj Päivi Pulska, Mervi Jaakkola, Niina Leskisenoja, varajäsen Sari Kuosku).
Asetu ehdolle ja lähde mukaan iloiseen toimintaan!
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, sillä Tehy kouluttaa uudet toimijat tehtävään:)
Vaalilautakunta